Media archief

“Gender” en ontwikkeling in het Noordelijk halfrond

Download:

Is teruggrijpen naar een kapitalistisch moderniseringsproject voor ontwikkelingsbeleid nog een juiste optie als dit teleurstellend blijkt voor grote bevolkingsgroepen in het Zuiden en ook de levensvatbaarheid van de samenleving aantast?

Presentatie van een stelling gebaseerd op feministische theorie en verzwegen praktijken, in een poging de maatschappelijke problemen in westerse landen van een andere kant te bekijken.
Identificatie van het concept "uitgebreide reproductie van het levend wezen" en het menselijk gedrag dat kan leiden tot een reproductie van sociale banden en een herstelling van ons leefgebied.

Deelne(e)m(st)ers

Metadata