Media archief

Vroeger, nu en de toekomst: gender en opleiding

Download: http://www.interface3.be

Maar we zouden vooral willen nadenken over de middelen waar de autonome organisaties van onze sector (beroepsopleidingen, nieuwe media) toegang tot hebben, en wat ze kunnen betekenen. Heeft de mainstreaming van gelijkheid tussen de seksen in het publieke beleid en binnen grote particuliere bedrijven de stand van zaken veranderd? Kan België, Europa nieuwe vormen van sociale “sponsoring” uitvinden? Of beperkt dit zich tot de culturele wereld? Met welke gevolgen?
Er zullen zeker herinneringen opgehaald worden, want we hebben vrouwen uitgenodigd die getuige zijn geweest van de snelle en creatieve ontwikkelingen van het beleid voor gelijke kansen in de jaren ’80, in het bijzonder op Europees niveau.

De ronde tafel zal worden geïntroduceerd en voorgezeten door Agnès Hubert, Adviseuse bij het Bureau Europese Beleidsadviseurs van de Europese Commissie in Brussel. Over het thema : Europa en vrouwen, uitdagingen en perspectieven”.

met :

Patricia Jimenez, Heinrich Böll Foundation, EU Regional Office
Anne Peeters, Centre d’études et d’action pour la cohésion sociale (Cédac asbl)

Deelne(e)m(st)ers

Metadata