Media archief

Journée Best Work Place : 1. Les conditions de travail

Download: Bestwork_E_02_DG3.ogg

Men schetst de situatie van vrouwen op de Brusselse arbeidsmarkt . De werkgelegenheid en de werkloosheid in het Brussels gewest wordt in kaart gebracht en vergeleken met de situatie in Vlaanderen en Wallonnië.

Het observatorium werd opgericht om discriminatie tegen te gaan. Het volgt de werkgelegenheid en werkloosheid in het Brussels Gewest. Enkele demografische aspecten van Brussel worden aan het licht gebracht. Men bespreekt drie indicatoren: de activiteitsgraad (of de wil om te participeren), de werkzaamheidsgraad (d.i. het aantal mensen dat effectief werkt) en de werkloosheidsgraad. De Brusselse arbeidsmarkt vereist hoge diploma’s en meer dan de helft van de arbeidsplaatsen zijn ingenomen door werknemers uit de andere gewesten.

Metadata