Media archief

Formation et genre revisités

Download:

Een reflectie over de middelen waar organisaties in onze sector (beroepsopleidingen, nieuwe media) over beschikken, en welk effect ze kunnen hebben.

Heeft de mainstreaming van gelijkheid tussen de seksen in het publieke beleid en binnen grote particuliere bedrijven de stand van zaken veranderd? Kan België, Europa nieuwe vormen van sociale “sponsoring” uitvinden? Of beperkt dit zich tot de culturele wereld? Met welke gevolgen?

Metadata