Media archief

Over Digitales

Download:

Wat is Digitales?
Van 2001 tot 2006 introduceerde Digitales tal van universiteiten, kunst en nieuwe media, de industrie, activisten en feministen in vormingscentra en centra voor professionele reÔntegratie. Digitales was een evenement, geŽnt op de bestaande lesprogramma’s. De inhoud van de vorming kreeg zo telkens een andere laag van betekenis, kennis en vaardigheden, ervaringen, ontmoetingen en discussies.

Digitales waren ontmoetingsdagen waarbij het delen van kennis, werk, vaardigheden, ervaringen, dromen en vragen centraal stond. De aanleiding voor het organiseren van Digitales, was een eenvoudige, maar tegelijk complexe vaststelling: we leven hier en nu, we gebruiken nieuwe technologieŽn voor werk, creatie, verspreiding, onderzoek, en ook om te spelen, te communiceren en te leren.
Digitales was geen colloqium of forum, maar een reeks van doorlopende ’werk’-dagen, vrij toegankelijk voor publiek. Digitales vond plaats in kantoren, werkplaatsen en vormingscentra in BelgiŽ, met mensen die er werken of een opleiding volgen en met genodigden die met hun werkinstrumenten van overal op bezoek kwamen.

De Digitale Ontmoetingsdagen waren hybride, transdisciplinair en gericht op samenwerking. Voor de organisatie werkten partners uit verschillende sectoren samen in het kader van het netwerk ADA (vrouwen en technologie): vorming en professionele reÔntegratie (Interface3, Atel), kunst en media (Constant vzw, Studio XX), feministische studies (Sophia, Steunpunt Gelijke Kansen, SIGIS), verenigingen voor vrouwen (Amazone, 29 Rue blanche, Cobeff), enz.


Digitales ?

Het is ook de digitale techniek die wij, vrouwen, allemaal gebruiken, de vingers, het organisme en het vergif...

2001 – 2002 – 2004 - 2006: Vier edities van Digitales

Vier keer Digitales, dat zijn 42 workshops, 125 rondetafelgesprekken, 11 lezingen en 4 symposia in twee steden, Brussel en Antwerpen, 200 genodigden uit een tiental verschillende landen, in transit tussen verschillende werkplekken, vormings- en cultuurcentra.


Innovatief

Digitales introduceerde tal van universiteiten, kunst en nieuwe media, de industrie, activisten en feministen in vormingscentra en centra voor professionele reÔntegratie. Digitales was een evenement, geŽnt op de bestaande lesprogramma’s. De inhoud van de vorming kreeg zo telkens een andere laag van betekenis, kennis en vaardigheden, ervaringen, ontmoetingen en discussies.

Tranformerend
Stagiaires, lesgeefsters, genodigden, mannen en vrouwen waren afwisselend zowel ’publiek’ als ’actrices’, om aan te tonen dat het mogelijk is om vanuit verschillende praktijken tot dialoog te komen en om uitwisseling tot stand te brengen tussen “werelden” en milieus, sectoren en disciplines die traditioneel van elkaar verwijderd – of zelfs vervreemd – zijn.
Digitales liet toe om de definitie van ’vrouwen en technologie’ te verbreden, academische onderzoeksters ontdekten zichzelf als gebruiksters van technologie, secretaresses, arbeidsters, informatici en kunstenaars ontdekten nieuwe relaties om uit te bouwen door hun eigen werktuigen en kennis open te breken.

Een politiek traject
Van het werkinstrument naar het beeld, via het werk en het lichaam, de actie en het geheugen, was het telkens opnieuw zaak om werkende vrouwen die nieuwe technologieŽn gebruiken, te confronteren met de realiteit van een maatschappij die seksueel bepaald is, gefragmenteerd en vermarkt; en om samen een andere geschiedenis en andere mogelijkheden te bedenken. De aanpak van Digitales is gebaseerd op feministische praktijken: technische en pedagogische realisaties niet uit handen geven, in eigen naam spreken, verschillen en ’overbodige dingen’ aanvaarden, ’evidenties’ bevragen, commerciŽle technieken demystifiŽren, een andere ecologie inbrengen. Dit maakt dat ook de organisatie, de netwerken, en het gebruik van informatiemiddelen onderwerp waren van reflectie.

Onze doelstellingen waren:
Een gemeenschappelijke taal vinden die aanzet tot reflectie en tot de uitwerking van een praktijk die de actie van vrouwen in de huidige maatschappij aanmoedigt en een groter bewustzijn creŽert rond de notie van ’gender’ in debatten over nieuwe technologie. Dit door :
- technologische en creatieve initiatie
- begrip van het werkinstrument
- kritische analyse van nieuwe technologieŽn
- ontdekken en creŽren van nieuwe beelden en interacties
- het maken van het verhaal, de archivering en aanpak met oog op de toekomst
Mensen verzamelen die :
- technologie moeten of willen gebruiken om hun brood te verdienen en tegemoet te komen aan de noden van een familie
- over professionele en technische vaardigheden beschikken in gespecialiseerde informatie- en communicatietechnologieŽn en alternatieve systemen
- universitair onderzoek doen in diverse disciplines en in diverse landen
- hun artistiek werk creŽren aan de hand van ’traditionele’ of ’nieuwe’ media (film, video, internet, digitale dragers)
- interesse hebben voor feministische reflectie op de hedendaagse maatschappij

De programma’s van Digitales
Site van ADA
Site van Constant, kunst en media

Deelne(e)m(st)ers

Metadata